Ny e-post till kansliet

Fr.o.m 1 mars byter kansliet e-postadress till info.skaraborg@scouterna.se Den gamla kommer att finnas kvar året ut för en smidig övergång.