Distriktsstämma 30 oktober

Distriktsstyrelsen kallar till distriktsstämma söndagen 30 oktober kl 14.00. Plats: Liljestensskolan, Skolgatan 4, Götene. Källby scoutkår är värd. Stämmohandlingarna finns att ladda ner i bifogad länk, de skickas även med epost till kårens epostmottagare och med brev till kårordförande senast Läs mer »