Vårens distriktsstämma 10 april

Distriktsstyrelsen kallar härmed till distriktsstämma med Skaraborgs scoutdistrikt.

Stämman hålls onsdag 10 april kl 19.00 på Green Tech Park, Gråbrödragatan 11 i Skara.

Motioner ska ha kommit in till Skaraborgs scoutdistrikts kansli 13 mars.

Stämmohandlingar skickas ut med brev till kårordförande och epost till kårens postmottagre samt kommer att ligga på hemsidan för nedladdning senast 20 mars.

Välkomna!

Kallelse vår-DST 2019

Röstlängd vårDST 2019