Vuxenrekrytering

Vill ni att STORK kommer och håller en kurs i vuxenrekrytering i er kår?