Här finns  för 2018 års aktiviteter.

Bonusblankett 2018

Denna blankett kan komma att uppdateras under året om fler aktiviteter tillkommer.

Bonusansökan ska ha kommit in till distriktskansliet 2019-02-01

Läs även de nya uppdaterade bonusreglerna: Regler Bonussystemet 2016