Programgruppen

Programgruppen är den grupp i distriktet som anordnar aktiviteter och hajker av olika slag. Målet är att få en sammanhållning mellan distriktets olika kårer och ge barn och ungdomar möjlighet att träffa andra scouter utan att behöva åka allt för långt bort. Programgruppen anordnar allt ifrån återkommande hajker till aktivitetsdagar och kvällshäng.

Just nu består programgruppen av fem medlemmar från olika kårer i distriktet.