Kårer och övriga som vill använda Vikens logotype ”Vikenloggan” på sitt lägermärke får kontakta Vikengruppen för att få godkännande för detta.

Kontakta Vikengruppens kontaktperson Henrik Johansson, telefon 0703-282417,  epost: henrik.stenbacken@gmail.com