GDPR –den nya lagen om registrering av personuppgifter.
Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. Skaraborgs scoutdistrikt samlar endast in personuppgifter som är relevanta för ändamålet och uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt. Det handlar t ex om uppgifter som bidragsgivare kräver för kontroll, uppgifter i samband med anmälan till arrangemang, uppgifter för att kunna kontakta rätt person i distriktet och bilder för att visa verksamheten. En sammanställning av vilka personuppgifter som distriktet registrerar och rutiner för hur de behandlas, finns att läsa i länken nedan.

Medlemmar har rätt att
* få information om och tillgång till sina personuppgifter i form av ett utdrag,
* få felaktiga uppgifter rättade
* få sina personuppgifter raderade. (Tänk på att vi då inte kan kontakta er eller ge er information längre.)
* lämna klagomål till Datainspektionen.
Personuppgiftsansvarig för Skaraborgs scoutdistrikt är distriktsstyrelsen.
Vid frågor angående registrerade personuppgifter kontaktas distriktskansliet.
Adress: Skaraborgs scoutdistrikts kansli, Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 Skara
Telefon 0761-41 28 01, Epost info.skaraborg@scouterna.se

GDPR—–register-o–ver-behandling-av-personuppgifter-