Scoutgården Solviken, består av fem byggnader på ett vackert område om ca 25.000 kvadratmeter längs sjön Vikens strand. Modernt kök med restaurangstandard och logimöjlighet för ca 30 personer inomhus finns.

Lägergården används främst för lägerverksamhet i regi av Skaraborgs scoutdistrikt men kan hyras för andra evenemang av scoutkårer, skolor, företag och privatpersoner. Kontaktperson för uthyrning är Mikael Andersson, epost:scoutgarden.viken@telia.com

Lägergården underhålls kontinuerligt och genom ett mycket gott samarbete med Lionsklubbarna i norra Skaraborg genomförs större arbeten vid arbetshelger två gånger årligen.