Stiftelsen Viken Rosendala bildades 1970 av Töreboda Lions Club och Skaraborgs scoutdistrikt. Dess mål är ”att främja vård och uppfostran av barn, med särskild uppmärksamhet ägnad handikappade”.

Styrelsen förvaltar Scoutgården Solviken, ett område på ca 25.000 kvadratmeter och fem byggnader, med målsättningen att kunna tillhandahålla en ändamålsenlig lägergård för barn- och ungdomsverksamhet. Den natursköna platsen vid sjön Viken i Karlsborgs kommun har använts som barnkoloni sedan slutet av 1920-talet till sent 50-tal.

När Barnkolonins Vänner i Töreboda upphört med verksamheten disponerade Skaraborgs Scoutdistrikt anläggningen för handikappverksamhet i ett tiotal år innan man slutligen erhöll den som gåva. Lions Club inköpte då den mark som omger kolonin och stiftelsen bildades.

En omfattande renovering av anläggningen genomfördes 1978-83. Medlemmar från Lions Club och scouterna utförde då ett stort frivilligt arbete. Ekonomiskt stöd erhölls från många olika bidragsgivare.

Scouternas verksamhet vid gården har växt under åren. Kårgemensamma läger och ledarutbildningar m.m. genomförs nu årligen vid sidan av handikappslägren.