Distriktsledningen fixar och donar så att allt ska fungera samt att kårerna får det stöd och den information som behövs för att bedriva verksamhet. Arbetet sker dels i styrelsen men även i flera gruppen som ansvarar för olika delar av verksamheten.

Distriktstyrelsen

Distriktsstyrelsen har gemensamt ansvar för hela distriktets verksamhet. För genomförande av distriktets verksamhet knyts till styrelsens förfogande olika arbetsgrupper.

Programgruppen

Programgruppen anordnar olika hajker och andra aktiviteter under året för scouter i alla åldrar.

Vikengruppen

Vikengruppen ansvarar för att det hålls läger för scouter och funktionshindrade på scoutgården Viken. Vikengruppen ansvarar även för distriktets handikappverksamhet.