Skaraborgs scoutdistrikt kan anordna temakurser av olika slag.
Kontakta gärna distriktet om ni har tips, intresse eller behov av någon kurs.

Utbildningsansvarig Skaraborgs scoutdistrikt: Ellinor Svärd, epost ellinor.svard@gmail.com
Skaraborgs scoutdistrikts kansli: Telefon 0761-41 28 01 eller epost info.skaraborg@scouterna.se

Kurs om kårens hemsida i Scouternas nya webbportal kommer att erbjudas den 6 november i Skara.
Läs mer  här:  Inbjudan hemsideskurs.

Scouternas ledarutbildningar arrangeras av Scouternas Folkhögskola.

I kurskatalogen läggs ledarutbildningar upp kontinuerligt.
Scouternas Folkhögskolas kurskatalog

Leda väst Flämslätt 24-26 januari 2020 arrangeras av regionala utbildningsgruppen.
En helg med många kurser att välja på. Se detta som ett bra tillfälle att samla hela ledargänget och gå på olika eller gemensamma kurser och umgås där emellan samt träffa nya och gamla ledarkompisar.
Läs mer här på Scouternas Folkhögskolas hemsida: http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/leda-vast-flamslatt-2020/