Skaraborgs scoutdistrikt kan anordna temakurser av olika slag.
Kontakta gärna distriktet om ni har tips, intresse eller behov av någon kurs.

Scouternas ledarutbildningar arrangeras av Scouternas Folkhögskola Scouternas folkhögskola: Vi ger mod, makt och verktyg genom utbildning (scouternasfolkhogskola.se)

I kurskatalogen läggs ledarutbildningar upp kontinuerligt.
Scouternas Folkhögskolas kurskatalog